FSE – CS

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(FIZIC), CUMULATIV- 2013
s
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri alocate Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 24 25 26 29 30 31
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – CONTINUARE STUDII 0 40 0 3 8 14 18 21
TOTAL UNIVERSITATE 0 40 0 3 8 14 18 21