FSE – CS

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI OPTIUNI- 2013
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 
cu taxă
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – CONTINUARE STUDII
0
19
11
13
16
21
22
TOTAL UNIVERSITATE    
0
19
11
13
16
21
22
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU