FSE – CS

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI (FIZIC), CUMULATIV – 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 
cu taxă
5-Sep
6-Sep 9Sep  10Sep 11Sep
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – CONTINUARE STUDII
0
19
11
 13  16  21  22
TOTAL UNIVERSITATE
0
19
11
13
16
21
22
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JURCĂU