FSE – CS

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI (FIZIC), CUMULATIV – 2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri alocate
Numărul de înscrişi – ZI CUMULATIV
fără taxă
cu taxă
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep  20-Sep
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – CONTINUARE STUDII
0
19
5
10
12
 14  19
TOTAL UNIVERSITATE
0
19
5
10
12
14 19
0
  Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JURCĂU