FSE – Locuri disponibile septembrie 2016 – Program de Conversie Profesională

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI
LOCURI DISPONIBILE PENTRU SESIUNEA DE ADMITERE SEPTEMBRIE 2016
Facultatea Domeniul Program de studii
Numărul de locuri disponibile până la capacitatea de școlarizare aprobată
RO
Rromi
RM bac în RO
Ro de pretutindeni
RM
FSE Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar
60
0
0
0
0
TOTAL
60
0
0
0
0