FSE – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FSE Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale
100
5
4
80
Consiliere școlară și educație emoțională
5
Comunicare didactică
6
TOTAL
100
16
0
4
80