FSE

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI OPTIUNI– 2013
s
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri alocate Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 15 iul. 16 iul. 17 iul. 18 iul. 19 iul. 22 iul. 23 iul.
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – CONTINUARE STUDII 0 40 1 4 7 13 14 17 21
TOTAL UNIVERSITATE 0 40 1 4 7 13 14 17 21