FSEAP – Licență ZI 2016

Facultatea
Domeniul
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
 fără taxă
cu
taxă
RO
Rromi
RM bac în RO
Ro de pretutindeni
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
100
15
1
4
6
78
Asistenţă managerială şi secretariat
50
14
0
36
Finanțe Finanţe şi bănci
75
20
5
50
Management Management
100
15
4
81
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
75
20
5
49
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
25
0
23
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
18
5
76
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
15
5
80
Administrarea afacerilor
100
15
3
81
Drept Drept
75
13
5
62
Economie  Economie generală și comunicare economică
50
17
0
33
TOTAL
875
187
1
4
38
649