FSEAP – Locuri disponibile septembrie 2016 – Licență ZI

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
FSEAP
NUMĂRUL locurilor ramase
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri ramase 
fără taxă 
cu taxă
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
0
60
Asistenţă managerială şi secretariat
0
32
Finanțe Finanţe şi bănci
0
31
Management Management
0
67
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
43
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
7
18
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
33
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
71
Administrarea afacerilor
0
66
Drept Drept
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
33
TOTAL
7
454