FSEAP – Locuri disponibile septembrie 2016 – Masterat

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL locurilor ramase 
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri ramase 
Fără taxă
Cu taxă
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
0
49
Management și administrație europeană
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
141
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației
4
Administrarea proiectelor europene
0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
68
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
1
Audit și guvernanță corporativă
0
Drept Drept european
0
31
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
0
33
TOTAL
5
322