FSEAP – Masterat 2016

Facultatea
Domenii
Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2016/2017
Fără taxă
Cu taxă
RO
Rromi
RM
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
100
7
1
20
85
Management și administrație europeană
7
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
250
7
183
Planning of new turism products and destination management/ Planificarea noilor produse turistice și managementul destinației
17
Administrarea proiectelor europene
7
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
150
7
124
Diagnostic și evaluare economico-financiară
7
Audit și guvernanță corporativă
7
Drept Drept european
50
7
40
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
50
8
40
TOTAL
600
95
1
20
472