Înmatriculări Licee rural – iulie 2018

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 23 iulie 24 iulie 25 iulie 26 iulie
FDSA Științe administrative Administraţie publică
3
0
0
0
0
Poliţie locală
2
2
2
2
Drept Drept
0
0
0
0
TOTAL
3
2
2
2
2
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
5
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
0
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
1
1
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
2
2
3
4
TOTAL
5
2
2
4
5
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
1
0
0
0
0
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
0
0
Protecţia consumatorului şi a mediului
1
1
1
1
TOTAL
1
1
1
1
1
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
10
5
5
5
5
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
1
1
1
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
0
0
0
0
Inginerie energetică Managementul energiei
3
3
3
3
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
0
1
1
TOTAL
10
8
9
10
10
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
1
0
0
0
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
0
0
0
0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
1
1
1
1
TOTAL
1
1
1
1
1
FIG Geografie Geografie
1
0
0
0
0
Geografie Geografia turismului
0
0
0
0
Istorie Istorie
0
0
0
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
0
0
0
Asistență socială Asistenţă socială
1
1
1
1
Filosofie Filosofie
0
0
0
0
TOTAL
1
1
1
1
1
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)
6
2
3
3
3
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
2
2
2
2
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană)
0
0
0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană)
1
1
1
1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
0
0
0
0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
0
0
0
TOTAL
6
5
6
6
6
FS Silvicultură Silvicultură
3
1
2
3
3
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
0
0
0
0
TOTAL
3
1
2
3
3
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă
5
0
1
1
1
Finanțe Finanţe şi bănci
1
1
1
1
Management Management
0
0
0
0
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
0
0
0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
2
2
2
2
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
1
1
1
Administrarea afacerilor
0
0
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
0
0
0
TOTAL
5
4
5
5
5
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
3
1
1
3
3
  TOTAL
3
1
1
3
3
TOTAL UNIVERSITATE
38
26
30
36
37