Înmatriculări Licență ID – septembrie 2018

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi – ID   CUMULATIV
17.09 18.09 19.09
FDSA Științe administrative Administraţie publică 16 4 10 16
TOTAL 16 4 10 16
FIG Geografie Geografie 25 2 3 4
Geografia turismului 20 2 2 3
TOTAL 45 4 5 7
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)  30 1 2 2
TOTAL 30 1 2 2
FS  Silvicultură

Silvicultură

45 9 12 19
TOTAL 45 9 12 19
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 40 4 9 10
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 40 9 21 27
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 40 5 7 11
Administrarea afacerilor 44 18 20 25
  TOTAL 164 36 57 73
TOTAL UNIVERSITATE 300 54 86 117