Înmatriculări Licență rromi – septembrie 2018

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi – ZI    CUMULATIV
fără taxă 17 sept. 18 sept. 19 sept.
FDSA Științe administrative Administraţie publică 1 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
FIESC Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 1 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
FIG Geografie Geografie 1 0 0 0
Geografie Geografia turismului 0 0 0
Istorie Istorie 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
FS Silvicultură Silvicultură 1 0 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
FSEAP Economie  Economie generală și comunicare economică 1 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 1 1
  TOTAL 1 0 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 7 0 1 1