Înmatriculări Licență rromi – iulie 2018Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi – ZI    CUMULATIV
fără taxă
23 iulie 24 iulie 25 iulie 26 iulie
FDSA Științe administrative Administraţie publică 1 0 0 0
0
Poliţie locală 0 0 0
0
Drept Drept 0 0 0
0
TOTAL 1 0 0 0
0
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 1 1 1 1
1
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0
0
TOTAL 1 1 1 1
1
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1 0 0 0
0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 1 1
1
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 0
0
TOTAL 1 1 1 1
1
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 1 0 0 0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 0
0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0
0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0
0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0
0
TOTAL 1 0 0 0
0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 0
0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0 0 0
0
TOTAL 1 0 0 0
0
FIG Geografie Geografie 1 0 0 0
0
Geografie Geografia turismului 0 0 0
0
Istorie Istorie 0 0 0
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 0 0
0
Asistență socială Asistenţă socială 0 0 0
0
Filosofie Filosofie 0 0 0
0
TOTAL 1 0 0 0
0
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) 1 0 1 1
1
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  0 0 0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 0 0 0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 0 0 0
0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0
0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 0
0
TOTAL 1 0 1 1
1
FS Silvicultură Silvicultură 1 0 0 0
0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0
0
TOTAL 1 0 0 0
0
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 1 0 0 0
0
Finanțe Finanţe şi bănci 0 0 0
0
Management Management 0 0 0
0
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 0 0 0
0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 0 0
0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0
0
Administrarea afacerilor 0 0 0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică 0 0 0
0
TOTAL 1 0 0 0
0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 0 0
0
  TOTAL 1 0 0 0
0
TOTAL UNIVERSITATE 10 2 3 3
3