Înmatriculări Licență ZI – Români de pretutindeni – septembrie 2018

Facultatea Domeniul Specializarea Numărul de înmatriculaţi – ZI    CUMULATIV
17 sept. 18 sept. 19 sept.
FDSA Științe administrative Administraţie publică 0 0 0
Poliţie locală   ————-      
Drept Drept 2 3 3
TOTAL 2 3 3
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 1 3 3
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială   ————-      
Sănătate Nutriţie şi dietetică 1 1 2
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 2 2 2
TOTAL 4 6 7
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 0 0 0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 1 2 3
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0
TOTAL 1 2 3
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 0 0 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică   ————-      
TOTAL 0 0 0
FIG Geografie Geografie 0 0 0
Geografie Geografia turismului 0 0 1
Istorie Istorie 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene   ————-      
Asistență socială Asistenţă socială 0 1 1
Filosofie Filosofie 0 0 0
TOTAL 0 1 2
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  2 2 3
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română    ————-      
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 1 1 1
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 0 0 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 1
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 1 1 1
TOTAL 4 4 6
FS Silvicultură Silvicultură 0 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 1 1 1
Finanțe Finanţe şi bănci 1 1 4
Management Management 2 2 2
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale   ————-      
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 1 1
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 1 1
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor   ————-      
Administrarea afacerilor   ————-      
Economie  Economie generală și comunicare economică 0 0 0
TOTAL 4 6 9
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar   ————-      
  TOTAL 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 15 22 30