Înmatriculări Licență ZI – septembrie 2018 – sesiunea a II – a

Facultatea Domeniul Specializarea Total
RO RP
FDSA Științe administrative Administraţie publică 1 0
Poliţie locală 1 0
Drept Drept
Drept – Republica Moldova
3 1
TOTAL 5 1
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 2 0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0
Sănătate Nutriţie şi dietetică 2 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0
TOTAL 4 0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1 0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0
TOTAL 2 0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 0 0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 2 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 3 0
Inginerie energetică Managementul energiei 1 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 1 0
TOTAL 7 0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 5 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 2 0
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 3 0
TOTAL 10 0
FIG Geografie Geografie 1 0
Geografie Geografia turismului 1 0
Istorie Istorie 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 1 0
Asistență socială Asistenţă socială 5 0
Filosofie Filosofie 0 0
TOTAL 8 0
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  0 0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  1 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 0 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 0 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice – Republica Moldova 0 1
TOTAL 1 1
FS Silvicultură Silvicultură 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 2 0
TOTAL 2 0
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 1 0
Finanțe Finanţe şi bănci 1 0
Management Management 0 0
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 0 0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune – Republica Moldova 0 20
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0
Administrarea afacerilor 2 0
Economie  Economie generală și comunicare economică 2 0
TOTAL 6 20
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0
  TOTAL 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 45 22