Înmatriculări Licență ZI – septembrie 2018

Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi – ZI    CUMULATIV
fără taxă (incl. locurile speciale) cu taxă 17.09 18.09 19.09
FDSA Științe administrative Administraţie publică 3 39 13 21 29
Poliţie locală 0 0 0 0 0
Drept Drept 0 25 13 24 31
TOTAL 3 64 26 45 60
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 3 27 20 24 25
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 2 3 4 5
Sănătate Nutriţie şi dietetică 2 14 11 13 14
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 1 0 1 1
TOTAL 5 44 34 42 45
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 17 5 5 5 5
Controlul şi expertiza produselor alimentare 18 5 9 9 9
Protecţia consumatorului şi a mediului 14 5 10 10 10
TOTAL 49 15 24 24 24
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 0 5 3 6 6
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 9 5 6 10 14
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 24 5 11 13 15
Inginerie energetică Managementul energiei 24 5 5 8 10
Inginerie electrică Sisteme electrice 12 5 8 11 11
TOTAL 69 25 33 48 56
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 11 5 4 6 7
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 23 5 2 4 8
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 10 5 4 4 9
TOTAL 44 15 10 14 24
FIG Geografie Geografie 15 5 2 4 4
Geografie Geografia turismului 20 5 9 10 10
Istorie Istorie 11 10 2 4 4
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 20 5 4 5 5
Asistență socială Asistenţă socială 1 24 7 8 8
Filosofie Filosofie 2 10 0 0 1
TOTAL 69 59 24 31 32
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  9 30 8 10 13
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  1 30 4 6 6
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 12 10 2 2 2
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 6 10 1 4 5
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 5 10 1 3 3
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 2 20 0 1 1
TOTAL 35 110 16 26 30
FS Silvicultură Silvicultură 5 30 4 9 12
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 20 10 1 2 3
TOTAL 25 40 5 11 15
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 1 30 6 8 9
Finanțe Finanţe şi bănci 1 40 3 6 9
Management Management 1 30 2 3 4
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 6 30 4 4 7
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 1 11 6 9 11
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 37 2 5 7
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 1 30 3 3 3
Administrarea afacerilor 1 40 5 7 10
Economie  Economie generală și comunicare economică 5 25 6 8 9
TOTAL 17 273 37 53 69
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 0 1 1
  TOTAL 1 0 0 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 317 645 209 295 356