Înmatriculări Licență ZI – iulie 2018

Facultatea Domeniul Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 23 iulie 24 iulie 25 iulie 26 iulie
FDSA Științe administrative Administraţie publică 100
21
79
25
36
50
57
Poliţie locală 50
15
35
23
34
47
50
Drept Drept 75*
15
60
21
41
59
85
TOTAL 225
51
174
69
111
156
192
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 75
40
35
31
34
41
46
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 60
24
36
23
38
48
59
Sănătate Nutriţie şi dietetică 60
28
25
10
19
35
45
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 30
19
11
10
19
25
30
TOTAL 225
111
107
74
110
149
180
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 130
32
11
10
15
15
15
Controlul şi expertiza produselor alimentare 140
33
11
6
9
12
15
Protecţia consumatorului şi a mediului 75
32
11
9
11
17
18
TOTAL 345
97
33
25
35
44
48
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 125
68
48
28
60
105
106
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 50
41
9
11
19
22
32
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 50
40
10
4
12
15
16
Inginerie energetică Managementul energiei 50
42
8
5
9
13
15
Inginerie electrică Sisteme electrice 50
35
10
9
14
20
23
TOTAL 325
226
85
57
114
175
192
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 45
24
11
4
8
11
12
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 120
37
12
7
11
12
14
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 60
25
10
9
12
16
16
TOTAL 225
86
33
20
31
39
42
FIG Geografie Geografie 60
25
10
2
6
9
10
Geografie Geografia turismului 100
40
15
12
16
20
20
Istorie Istorie 50
25
15
8
11
14
14
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 75
24
15
1
3
4
4
Asistență socială Asistenţă socială 50
24
26
8
18
23
25
Filosofie Filosofie 50
5
15
0
3
6
8
TOTAL 385
143
96
31
57
76
81
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) 130
50
40
16
24
34
43
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 100
49
40
25
38
48
57
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) 70
15
20
2
3
4
4
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) 50
15
20
5
7
11
12
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 35
12
10
5
5
5
6
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 50
18
20
1
5
10
18
TOTAL 435
159
150
54
82
112
140
FS Silvicultură Silvicultură 100
57
40
29
39
52
56
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 50
26
20
4
4
5
6
TOTAL 150
83
60
33
43
57
62
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 50
15
35
4
11
13
14
Finanțe Finanţe şi bănci 75
20
40
8
17
28
30
Management Management 100
15
50
5
7
11
18
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 75
20
30
1
4
10
14
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 50
30
15
13
23
34
37
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100
20
80
26
37
57
63
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100
16
50
4
9
16
19
Administrarea afacerilor 100
15
50
5
12
17
24
Economie  Economie generală și comunicare economică 50
19
26
5
6
9
14
TOTAL 700
170
376
71
126
195
233
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100
44
56
32
56
76
99
  TOTAL 100
44
56
32
56
76
99
TOTAL UNIVERSITATE 3115
1170
1170
466
765
1079
1269
* 110 – Număr de locuri ARACIS pentru programul Drept validat prin Hotărârea Consiliului ARACIS din data de 26 iulie 2018 cu privire la avizele acordate în urma evaluărilor programelor de studii universitare.