Înmatriculări Master – Români de pretutindeni – septembrie 2018

Facultatea Domenii Specializarea Numărul de înmatriculaţi – MASTER   CUMULATIV
17 sept. 18 sept. 19 sept.
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 0 0 0
Drept Drept european 1 1 6
TOTAL 1 1 6
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0 0 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 3
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 1 1 1
TOTAL 1 1 4
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 1 1 1
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 1 1 1
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 0 0 2
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0 6
TOTAL 2 2 10
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 0 0 0
GIS şi Planificare teritorială 0 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 0 0 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 1 1 1
TOTAL 1 1 1
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 0 2 10
Literatura română în context european 0 0 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 0 0 0
Limbă şi comunicare 0 0 0
TOTAL 0 2 10
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 0 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 0 0
TOTAL 0 0 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 1 1 7
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației   ————-      
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 0 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 0 0
Audit și guvernanță corporativă 0 0 10
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1 1 1
TOTAL 2 2 18
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale   ————-    
Consiliere școlară și educație emoțională   ————-    
TOTAL 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 7 9 49