Înmatriculări Master – septembrie 2018 – sesiunea a II – a

Facultatea Domenii Specializarea Total
RO RP
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 0 0
Drept Drept european
Drept european – Republica Moldova
3 2
TOTAL 3 2
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
1 0
TOTAL 1 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0
TOTAL 0 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 3 0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 3 0
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 5 0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0
TOTAL 11 0
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 2 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 6 0
TOTAL 8 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională – Români de pretutindeni 0 9
GIS şi Planificare teritorială 2 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 2 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 0
TOTAL 0 9
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 0 0
Literatura română în context european 0 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 0 0
Limbă şi comunicare 0 0
TOTAL 0 0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 3 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 4 0
TOTAL 7 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 3 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 1 0
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației 0 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 0
Audit și guvernanță corporativă 8 0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1 0
TOTAL 13 0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 0 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0 0
TOTAL 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 47 11