Înmatriculări Master – septembrie 2018

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi    CUMULATIV
fără taxă (incl. rromi) Cu taxă
17.09 18.09 19.09
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 8 3 5 8
Drept Drept european 0 28 3 4 5
TOTAL 1 36 6 9 13
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0 12 3 4 7
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
1 27 4 8 14
TOTAL 1 39 7 12 21
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 5 13 1 1 1
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 2 15 0 2 2
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 6 15 4 6 8
TOTAL 13 43 5 9 11
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 8 4 2 3 4
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 14 4 3 4 6
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 12 4 5 9 10
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0 0 0 0
TOTAL 34 12 10 16 20
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 5 10 3 4 7
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 10 10 1 1 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 10 10 2 6 6
TOTAL 25 30 6 11 13
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 7 9 2 6 6
GIS şi Planificare teritorială 9 9 4 10 11
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 2 20 1 1 1
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 11 1 2 4
TOTAL 18 49 8 19 22
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 0 15 1 1 1
Literatura română în context european 0 24 0 1 2
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 1 15 2 3 4
Limbă şi comunicare 0 25 1 3 4
TOTAL 1 79 4 8 11
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 17 0 5 6
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 22 3 3 4
TOTAL 1 39 3 8 10
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 0 17 7 13 14
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 0 137 3 6 6
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației 10 3 7 13
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0 1 2
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 2 2 3
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 73 15 18 10
Audit și guvernanță corporativă 0 0 5 11
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0 26 2 2 2
TOTAL 10 253 32 54 61
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 20 8 10 11
Consiliere școlară și educație emoțională 0 8 8 10
TOTAL 1 20 16 18 21
TOTAL UNIVERSITATE 105 600 97 164 203