Înmatriculări Masterat – iulie 2018

Facultatea Domenii Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înmatriculaţi    CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 23 iulie 24 iulie 25 iulie 26 iulie
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 50 10 40 15 29 39
42
Drept Drept european 50 6 44 7 10 19
20
TOTAL 100 16 84 22 39 58
62
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 125 10 25 8 18 20
23
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală 25 50 18 32 41
47
TOTAL 125 35 75 26 50 61
70
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 250 27 15 13 19 22
24
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 27 15 8 16 21
25
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 27 15 4 11 20
21
TOTAL 250 81 45 25 46 63
70
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 50 21 11 8 11 13
15
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 50 25 11 7 10 12
13
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 50 34 11 7 17 20
22
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 50 34 11 13 23 30
30
TOTAL 200 114 44 35 61 75
80
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 150 17 15 5 10 13
16
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 50 27 10 1 3 3
4
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 50 10 15 1 4 5
9
TOTAL 250 54 40 7 17 21
29
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 100 20 10 5 9 11
14
GIS şi Planificare teritorială 20 10 2 7 12
12
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 50 18 20 6 11 14
16
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 150 12 20 5 10 14
21
TOTAL 300 70 60 18 37 51
63
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 400 15 15 5 11 13
15
Literatura română în context european 16 25 3 10 12
17
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 17 15 5 12 15
17
Limbă şi comunicare 16 25 4 7 12
16
TOTAL 400 64 80 17 40 52
65
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 200 25 24 11 18 24
31
Managementul activităţilor din domeniul forestier 25 24 9 20 23
27
TOTAL 200 50 48 20 38 47
58
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 50 7 40 5 12 21
33
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 250 7 188 4 11 16
18
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației 26 4 9 11
16
Administrarea proiectelor europene 0 0 0 0
0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 15 3 7 11
21
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7 3 6 11
18
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 150 11 125 19 37 53
60
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0 0 0 0
0
Audit și guvernanță corporativă 11 4 5 8
14
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 50 8 30 1 3 4
12
TOTAL 500 92 383 43 90 135
192
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
-după contestații-
100 9 81 15 24 37
45
Consiliere școlară și educație emoțională
-după contestații-
10 7 20 30
35
TOTAL 100 19 81 22 44 67
80
TOTAL UNIVERSITATE 2425 595 940 235 462 630
769