Înmatriculări sesiunea iulie 2018 – Români de pretutindeni – Master

Facultatea Domenii Specializarea Numărul de înmatriculați – MASTER  CUMULATIV
 8 august
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 2
Drept Drept european 2
TOTAL 4
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
0
TOTAL 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 15
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0
TOTAL 15
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 7
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 1
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 16
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 19
TOTAL 43
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0
TOTAL 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 1
GIS şi Planificare teritorială 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 5
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 3
TOTAL 9
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii 2
Literatura română în context european 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 1
Limbă şi comunicare 3
TOTAL 6
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0
TOTAL 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 1
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 8
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației 0
Administrarea proiectelor europene 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 3
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 1
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 5
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0
Audit și guvernanță corporativă 1
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 3
TOTAL 22
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0
TOTAL 0
TOTAL UNIVERSITATE 99