Înmatriculări sesiunea iulie 2018 – Români de pretutindeni – Licență ZIFacultatea Domeniul Specializarea Numărul de înmatriculați
8 august
FDSA Științe administrative Administraţie publică 12
Poliţie locală 0
Drept

Drept – Republica Moldova
Drept – Ucraina

3
TOTAL 15
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 10
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 7
Sănătate Nutriţie şi dietetică 2
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 1
TOTAL 20
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare – Republica Moldova
Ingineria produselor alimentare – Ucraina
5
Controlul şi expertiza produselor alimentare – Republica Moldova
Controlul şi expertiza produselor alimentare – Ucraina
6
Protecţia consumatorului şi a mediului 4
TOTAL 15
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare – Republica Moldova
Calculatoare – Ucraina
Calculatoare – Diaspora
10
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată – Republica Moldova
Automatică şi informatică aplicată – Ucraina
4
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată – Republica Moldova
Electronică aplicată – Ucraina
5
Inginerie energetică Managementul energiei 2
Inginerie electrică Sisteme electrice 2
TOTAL 23
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini – Republica Moldova
Tehnologia construcţiilor de maşini – Ucraina
6
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0
TOTAL 7
FIG Geografie Geografie 1
Geografie Geografia turismului – Republica Moldova
Geografia turismului – Ucraina
10
Istorie Istorie – Republica Moldova
Istorie – Ucraina
3
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene – Republica Moldova
Relaţii internaţionale şi studii europene – Ucraina
25
Asistență socială Asistenţă socială – Republica Moldova
Asistenţă socială – Ucraina
2
Filosofie Filosofie 0
TOTAL 41
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) – Republica Moldova
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) – Ucraina
4
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română – Republica Moldova
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română – Ucraina
20
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) – Republica Moldova
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană) – Ucraina
12
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) – Republica Moldova
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană) – Diaspora
6
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 2
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 6
TOTAL 50
FS Silvicultură Silvicultură 2
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 3
TOTAL 5
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 4
Finanțe Finanţe şi bănci 11
Management Management – Republica Moldova
Management – Ucraina
13
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale – Republica Moldova
Afaceri internaţionale – Ucraina
22
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 2
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 9
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 31
Administrarea afacerilor 22
Economie  Economie generală și comunicare economică 15
TOTAL 129
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0
  TOTAL 0
TOTAL UNIVERSITATE 305