Înmatriculări iulie 2019 – Cetățeni de etnie rromă – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 29 iulie 30 iulie
fizic fizic fizic fizic fizic fizic
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 0 0 0 0 0 0
Drept Drept european 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 1 0 0 0 0 0 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 1 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 0 0 0 0 0 0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 1 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 0 0 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 1 0 0 0 0 0 0
GIS şi planificare teritorială 0 0 0 0 0 0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 0 0 0 0 0 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 1 0 0 0 0 0 0
Literatura română în context european 0 0 0 0 0 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 0 0 0 0 0 0
Limbă şi comunicare 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 0 0 0 0 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 1 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0
Planning of new tourism products and destination management 0 0 0 0 0 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0 0 0 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Audit și guvernanță corporativă 0 0 0 0 0 0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0 0 0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 0 0 0 0 0 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0 0 1 1 1 1
TOTAL 1 0 0 1 1 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 10 0 0 1 1 1 1