Înmatriculări iulie 2019 – Licee Rural – Licență

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculați – ZI CUMULATIV
fără taxă 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 29 iulie 30 iulie
fizic fizic fizic fizic fizic fizic
FDSA Științe administrative Administraţie publică 3 0 0 0 0 0 0
Poliţie locală 2 2 2 2 2 2
Drept Drept 0 0 1 1 1 1
TOTAL 3 2 2 3 3 3 3
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 5 2 2 2 2 2 2
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 2 3 3 3 3 3
Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 4 5 5 5 5 5
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 3 2 2 2 2 2 2
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 1 1 1 1 1
Protecţia consumatorului şi a mediului 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 3 3 3 3 3 3
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 9 0 0 0 1 1 1
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 1 2 2 2 2
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Managementul energiei 0 0 0 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 3 3 3 3 3 3
TOTAL 9 3 4 5 6 6 6
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 3 0 0 0 0 0 0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 0 0 1 1 1 1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 0 0 1 1 1 1
FIG Geografie Geografie 4 0 0 0 0 0 0
Geografia turismului 0 0 0 0 0 0
Istorie Istorie 0 0 0 0 0 0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 0 1 1 1 1 1
Filosofie Filosofie 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 1 1 1 1 1
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană) 7 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  0 1 1 1 1 1
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0 0 0 0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 0 1 1 1 1 1
FS Silvicultură Silvicultură 4 0 1 2 2 2 2
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 0 1 1 1 1 1
TOTAL 4 0 2 3 3 3 3
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 9 0 0 0 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 0 1 1 1 1 2
Management Management 0 0 0 0 0 0
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 0 0 0 0 0 0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 2 2 2 3 3
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 4 5 5 5 5
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0
Economie Economie generală și comunicare economică 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 0 7 8 8 9 10
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 3 1 1 2 3 3 3
Psihologie 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 1 1 2 3 3 3
TOTAL UNIVERSITATE 50 13 26 32 34 35 36