Înmatriculări iulie 2019 – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domenii Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înmatriculați- MASTER CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 29 iulie 30 iulie
fizic fizic fizic fizic fizic fizic
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 50 10 40 4 8 19 32 46 50
Drept Drept european 50 10 35 0 2 11 11 17 21
TOTAL 100 20 75 4 10 30 43 63 71
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 125 20 20 5 9 20 25 32 36
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 23 27 1 12 18 21 25 29
TOTAL 125 43 47 6 21 38 46 57 65
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 250 27 10 1 3 4 6 14 21
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 29 10 3 7 14 18 25 30
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 27 10 2 6 12 18 27 27
TOTAL 250 83 30 6 16 30 42 66 78
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 50 23 10 4 5 12 12 15 17
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 50 23 15 6 6 7 13 15 15
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 50 36 4 6 20 23 28 36 39
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 50 34 1 8 26 30 31 34 35
TOTAL 200 116 30 24 57 72 84 100 106
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 50 19 10 2 5 9 11 15 18
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 50 19 10 2 3 6 9 10 10
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 50 18 10 0 1 2 3 5 8
TOTAL 150 56 30 4 9 17 23 30 36
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 100 20 10 2 4 5 7 8 9
GIS şi planificare teritorială 20 10 0 1 3 3 7 7
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 50 18 10 2 6 8 10 12 12
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 150 16 10 5 7 10 13 18 21
TOTAL 300 74 40 9 18 26 33 45 49
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 400 18 6 1 5 8 9 10 12
Literatura română în context european 17 10 4 8 13 15 18 22
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 18 10 1 8 14 16 17 17
Limbă şi comunicare 17 10 1 10 15 16 21 21
TOTAL 400 70 36 7 31 50 56 66 72
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 200 30 10 8 15 20 21 26 28
Managementul activităţilor din domeniul forestier 30 10 12 18 18 21 27 29
TOTAL 200 60 20 20 33 38 42 53 57
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 50 10 40 4 13 16 24 36 50
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 250 10 30 2 7 10 11 16 21
Planning of new tourism products and destination management 20 10 0 0 0 2 4 5
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 15 20 0 4 9 9 13 20
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 12 20 0 4 8 11 18 22
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 150 10 59 1 12 26 32 46 54
Audit și guvernanță corporativă 13 62 1 4 11 15 16 18
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 50 14 15 0 2 3 4 7 13
TOTAL 500 104 256 8 46 83 108 156 203
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 100 12 38 12 21 27 28 33 50
Consiliere școlară și educație emoțională 12 38 8 15 27 30 38 50
TOTAL 100 24 76 20 36 54 58 71 100
TOTAL UNIVERSITATE 2325 650 640 108 277 438 535 707 837