Înmatriculări iulie 2019 – Români de Pretutindeni – Licență

Dragi studenți,


În momentul în care vom primi aprobările de școlarizare de la Ministerul Educației, vi le vom trimite la adresele de email pe care le-ați indicat în formularul de înscriere.


Va rugam să consultați periodic email-ul.


Aprobările de școlarizare sunt necesare în vederea obținerii vizei de studiu.


Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculați – ZI    CUMULATIV
fără taxă 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 29 iulie 30 iulie
fizic fizic fizic fizic fizic fizic
FDSA Științe administrative Administraţie publică 8 1 2 2 3 3 3
Drept Drept 10 1 4 5 5 6 8
TOTAL 18 2 6 7 8 9 11
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 7 1 3 3 3 5 7
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 6 4 6 6 6 6 6
Sănătate Nutriţie şi dietetică 6 1 2 2 2 3 3
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 3 0 0 1 1 1 1
TOTAL 22 6 11 12 12 15 17
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 0 1 4 4 4 4
Controlul şi expertiza produselor alimentare 4 0 1 1 2 4 4
Protecţia consumatorului şi a mediului 4 0 0 1 2 2 3
TOTAL 12 0 2 6 8 10 11
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 12 0 5 5 8 14 14
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 5 0 0 1 2 3 4
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 5 0 1 3 5 7 7
Inginerie energetică Managementul energiei 5 0 2 3 3 4 5
Inginerie electrică Sisteme electrice 4 0 0 1 1 3 3
TOTAL 31 0 8 13 19 31 33
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 3 0 1 1 1 1 1
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 4 0 0 1 1 1 1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 2 0 1 1 1 2 2
TOTAL 9 0 2 3 3 4 4
FIG Geografie Geografie 2 0 0 0 0 0 0
Geografia turismului 8 1 6 6 8 9 9
Istorie Istorie 4 0 0 1 1 1 1
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 20 2 14 18 19 22 22
Filosofie Filosofie 1 0 0 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 2 1 2 2 2 3 3
TOTAL 37 4 22 27 30 35 35
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană)  15 0 5 7 8 12 12
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  15 0 2 4 6 11 11
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 5 0 3 3 4 5 6
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 10 0 1 1 1 4 4
TOTAL 45 0 11 15 19 32 33
FS Silvicultură Silvicultură 4 0 0 0 0 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 4 0 0 0 0 1 1
TOTAL 8 0 0 0 0 1 1
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 5 0 0 0 1 2 2
Finanțe Finanţe şi bănci 7 0 6 13 16 23 25
Management Management 12 0 0 5 8 13 14
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 18 0 2 8 13 19 19
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 10 0 0 4 4 6 7
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 20 1 1 5 7 8 8
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 22 1 4 18 20 29 29
Administrarea afacerilor 10 0 2 8 13 16 17
Economie Economie generală și comunicare economică 10 0 0 1 3 4 4
TOTAL 114 2 15 62 85 120 125
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 2 0 0 0 0 0 1
Psihologie 2 0 0 1 2 2 2
TOTAL 4 0 0 1 2 2 3
TOTAL UNIVERSITATE 300 14 77 146 186 259 273