Înmatriculări iulie 2019 – Români de Pretutindeni – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculați – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 29 iulie 30 iulie
fizic fizic fizic fizic fizic fizic
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 1 0 0 0 0 0 0
Drept Drept european 10 0 0 0 8 9 9
TOTAL 11 0 0 0 8 9 9
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 1 1 1 1 1 2 2
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 1 1 2 2 2 2 2
TOTAL 2 2 3 3 3 4 4
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 15 0 2 2 2 2 2
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 1 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL 17 0 2 2 2 2 3
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 9 0 0 4 9 10 10
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 1 0 1 1 1 2 2
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare 15 0 1 6 8 9 9
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 20 0 0 5 13 20 20
TOTAL 45 0 2 16 31 41 41
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă 1 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 1 0 0 0 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 1 0 1 1 1 1 1
TOTAL 3 0 1 1 1 1 1
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 12 1 1 1 1 1 1
GIS şi planificare teritorială 1 0 0 0 0 1 1
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere 1 0 1 1 1 3 4
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 1 1 1 1 1 2 2
TOTAL 15 2 3 3 3 7 8
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 14 0 1 1 2 3 4
Literatura română în context european 1 0 0 0 0 0 0
Limbă şi comunicare 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 0 1 1 2 3 4
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 1 0 0 0 0 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 1 0 0 0 0 1 1
TOTAL 2 0 0 0 0 1 1
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 1 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 15 1 5 6 6 6 6
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 1 0 1 1 1 2 2
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 1 0 1 1 1 2 2
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 13 0 0 0 1 3 3
Audit și guvernanță corporativă 5 0 1 3 3 4 4
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1 0 1 1 1 2 2
TOTAL 37 1 9 12 13 19 19
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 1 1 1 1 1 1 1
Consiliere școlară și educație emoțională 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 1 1 1 1 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 150 6 22 39 64 88 91