Înmatriculări septembrie 2019 – Cetățeni de etnie rromă – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor!
Facultatea
Domenii
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă
17 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
20 septembrie
fizic
fizic
fizic
fizic
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană
1
0
0
0
0
Drept Drept european
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
1
0
0
0
0
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală
1
1
1
1
TOTAL
1
1
1
1
1
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
1
0
0
0
0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
0
0
0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
1
0
0
0
0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
0
0
0
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare
0
0
0
0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
1
0
0
0
0
Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică și management 
0
0
0
0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
0
0
0
0
GIS şi planificare teritorială
0
0
0
0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere
0
0
0
0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii
1
0
0
0
0
Literatura română în context european
0
0
0
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
0
0
0
0
Limbă şi comunicare
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
1
0
0
0
0
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
1
0
0
0
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
0
0
0
Planning of new tourism products and destination management
0
0
0
0
0
0
0
0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
0
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
0
0
0
0
0
0
0
Audit și guvernanță corporativă
0
0
0
0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
0
0
0
0
0
Consiliere școlară și educație emoțională
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
9
1
1
1
1