Înmatriculări septembrie 2019 – Licee Rural – Licență

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor!
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înmatriculați – ZI CUMULATIV
fără taxă
17 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
20 septembrie
fizic
fizic
fizic
fizic
FDSA Științe administrative Administraţie publică
0
0
0
0
0
Poliţie locală
0
0
0
0
Drept Drept
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
0
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
0
Asistență medicală generală
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
0
0
0
0
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
0
0
Protecţia consumatorului şi a mediului
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
3
0
0
0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
0
0
0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
0
0
0
0
Inginerie energetică Managementul energiei
0
0
0
0
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
0
0
0
TOTAL
3
0
0
0
0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
1
0
0
0
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
1
1
1
1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
0
0
0
0
TOTAL
1
1
1
1
1
FIG Geografie Geografie
3
0
0
0
0
Geografia turismului
0
0
0
0
Istorie Istorie
0
0
0
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
0
1
1
Filosofie  Filosofie 
0
0
0
0
Asistență socială Asistență socială
0
0
0
0
TOTAL
3
0
0
1
1
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană) 
6
0
0
0
0
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
0
0
0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană)
0
0
0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană)
0
0
0
0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română
0
0
0
0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
0
0
0
TOTAL
6
0
0
0
0
FS Silvicultură Silvicultură
1
0
1
1
1
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
0
0
0
0
TOTAL
1
0
1
1
1
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă
0
0
0
0
0
Finanțe Finanţe şi bănci
0
0
0
0
Management Management
0
0
0
0
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale
0
0
0
0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
0
0
0
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
0
0
0
Administrarea afacerilor
0
0
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
0
0
0
Psihologie
0
0
0
0
  TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
14
1
2
3
3