Înmatriculări septembrie 2019 – Licență ZI

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor!
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri
Numărul de înmatriculați – ZI CUMULATIV
fără taxă
cu taxă
17 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
20 septembrie
fizic
fizic
fizic
fizic
FDSA Științe administrative Administraţie publică
100
0
0
0
0
0
0
Poliţie locală – buget
Poliţie locală – taxă
50
0
0
0
0
0
0
Drept Drept – buget
Drept – taxă
110
0
0
0
0
0
0
TOTAL
260
0
0
0
0
0
0
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
75
0
12
16
17
17
17
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
60
0
4
3
4
4
4
Sănătate

Nutriţie şi dietetică – buget
Nutriţie şi dietetică – taxă

60
9
24
3
9
14
15
Balneofiziokineto terapie şi recuperare
30
0
2
0
0
1
2
Asistență medicală generală – buget
Asistență medicală generală – taxă
60
15
45
6
38
57
60
TOTAL
285
24
87
28
68
93
98
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare – buget
Ingineria produselor alimentare – taxă
130
8
10
4
7
7
9
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
10
9
6
7
9
10
Protecţia consumatorului şi a mediului
50
13
10
3
8
12
12
TOTAL
320
31
29
13
22
28
31
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare – an superior
Calculatoare – taxă
125
0
10
2
7
10
10
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
50
0
7
2
4
4
6
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată – an superior
Electronică aplicată – buget
50
20
5
5
11
12
13
Inginerie energetică Managementul energiei – an superior
Managementul energiei – buget
50
29
10
4
9
16
16
Inginerie electrică Sisteme electrice
50
11
10
2
8
9
9
TOTAL
325
60
42
15
39
51
54
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică – buget
Mecatronică – cu taxă
45
16
10
4
7
12
14
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
17
9
2
3
9
12
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
60
3
10
1
1
2
3
TOTAL
225
36
29
7
11
23
29
FIG Geografie Geografie
60
9
8
4
6
9
9
Geografia turismului
100
14
14
2
5
7
9
Istorie Istorie
50
11
10
3
3
3
3
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
75
21
10
1
3
6
6
Filosofie Filosofie
25
0
0
0
0
0
0
Asistență socială Asistență socială – buget
Asistență socială – taxă
75
2
18
3
9
16
21
TOTAL
385
57
60
13
26
41
48
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) – buget
Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) – taxă  
130
3
32
0
2
6
8
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
100
0
30
0
4
6
8
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană)
70
10
15
0
2
2
3
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană)
50
9
15
0
5
5
6
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română
35
10
8
0
2
3
3
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice – buget
Comunicare şi relaţii publice – taxă
75
6
20
0
5
8
11
TOTAL
460
38
120
0
20
30
39
FS Silvicultură Silvicultură – buget
Silvicultură – cu taxă
100
4
19
3
8
10
13
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
50
18
4
5
9
10
11
TOTAL
150
22
23
8
17
20
24
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă
50
0
25
1
3
5
7
Finanțe Finanţe şi bănci
75
0
30
0
2
5
5
Management Management
100
0
40
1
5
6
9
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale
75
2
35
0
2
2
3
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
2
18
0
2
4
6
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
0
12
1
11
11
12
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
0
62
0
1
6
6
Administrarea afacerilor
100
0
65
1
9
9
11
Economie  Economie generală și comunicare economică
50
10
30
2
5
7
10
TOTAL
700
14
317
6
40
55
69
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – continuare studii
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – înmatriculați pe loc vacant – taxă
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – înmatriculați pe loc vacant – buget
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – taxă
100
0
0
0
0
0
0
Psihologie
50
0
0
0
0
0
0
  TOTAL
150
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
3260
282
707
90
243
341
392