Înmatriculări septembrie 2019 – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor!
Facultatea
Domenii
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri
Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
17 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
20 septembrie
fizic
fizic
fizic
fizic
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană
50
0
0
0
0
0
0
Drept Drept european – buget
Drept european – taxă
50
1
23
4
6
8
12
TOTAL
100
1
23
4
6
8
12
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare – buget
Educație fizică școlară și activități extracurriculare – taxă
125
2
14
7
15
16
16
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală – buget

Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală – taxă
3
20
14
18
20
20
TOTAL
125
5
34
21
33
36
36
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare – buget
Controlul şi expertiza produselor alimentare – taxă
250
8
8
1
2
4
4
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei – buget
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei – taxă
2
9
0
2
3
3
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
2
10
0
1
2
2
TOTAL
250
12
27
1
5
9
9
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
7
9
1
4
5
5
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice – buget
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice – taxă
50
8
15
1
4
6
8
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare – buget
Reţele de comunicaţii şi calculatoare – taxă
50
1
1
1
2
2
2
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
0
0
0
0
0
0
TOTAL
200
16
25
3
10
13
15
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă – buget
Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă – taxă
50
2
10
3
3
3
4
Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică și management 
50
9
10
1
3
4
5
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată
50
10
10
0
0
0
0
TOTAL
150
21
30
4
6
7
9
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
100
11
10
1
2
2
2
GIS şi planificare teritorială – buget
GIS şi planificare teritorială – taxă
13
10
0
6
9
10
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere – buget
Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere – taxă
50
6
10
1
2
5
6
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
150
0
5
0
1
4
5
TOTAL
300
30
35
2
11
20
23
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii
400
8
10
0
5
5
7
Literatura română în context european
0
5
0
3
3
4
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
3
10
0
1
2
2
Limbă şi comunicare
0
6
0
1
2
3
TOTAL
400
11
31
0
10
12
16
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor – buget
Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor – taxă
200
4
9
1
2
3
5
Managementul activităţilor din domeniul forestier – buget
Managementul activităţilor din domeniul forestier – taxă
3
10
2
5
6
7
TOTAL
200
7
19
3
7
9
12
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
50
0
0
0
0
0
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
250
0
28
4
9
12
13
Planning of new tourism products and destination management – buget
Planning of new tourism products and destination management – taxă
15
10
3
6
11
16
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
25
1
3
3
3
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
25
0
4
9
9
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
150
0
18
1
7
10
18
Audit și guvernanță corporativă
0
45
0
1
2
6
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale – buget
Economie şi afaceri internaționale – taxă
50
2
25
1
5
6
8
TOTAL
500
17
176
10
35
53
73
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
100
0
0
0
0
0
0
Consiliere școlară și educație emoțională
0
0
0
0
0
0
TOTAL
100
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
2325
120
400
48
123
167
205