Înmatriculări septembrie 2019 – Români de Pretutindeni – Licență ZI

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor!
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înmatriculați – ZI CUMULATIV
fără taxă
17 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
20 septembrie
fizic
fizic
fizic
fizic
FDSA Științe administrative Administraţie publică
3
0
1
2
2
Drept Drept
3
0
0
0
1
TOTAL
6
0
1
2
3
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
Educaţie fizică şi sportivă – an pregătitor
2
1
2
2
2
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
0
0
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică
3
0
0
1
1
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
1
0
0
0
0
TOTAL
6
1
2
3
3
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
0
0
0
0
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
0
0
0
Protecţia consumatorului şi a mediului
1
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
0
0
0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
0
0
0
0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
0
0
0
0
0
Inginerie energetică Managementul energiei
0
0
0
0
0
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
1
0
0
0
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
1
0
1
1
1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
0
0
0
0
0
TOTAL
2
0
1
1
1
FIG Geografie Geografie
1
0
0
1
1
Geografia turismului
1
0
0
1
1
Istorie Istorie
0
0
0
0
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
0
0
0
0
Filosofie  Filosofie 
0
0
0
0
0
Asistență socială Asistență socială
0
0
0
0
0
TOTAL
2
0
0
2
2
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă, italiană) 
3
0
0
1
1
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
2
0
0
0
0
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română
2
0
0
0
0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
2
0
0
0
0
TOTAL
9
0
0
1
1
FS Silvicultură Silvicultură
1
0
0
0
0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
1
0
0
0
0
TOTAL
2
0
0
0
0
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă
0
0
0
0
0
Finanțe Finanţe şi bănci
1
0
0
1
1
Management Management*
Management – an pregătitor
1
0
0
1
2
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale
1
0
0
0
0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune*
0
0
0
0
19
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
1
0
0
1
1
Administrarea afacerilor
0
0
0
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
0
0
0
0
TOTAL
4
0
0
3
23
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1
0
0
0
0
Psihologie
0
0
0
0
0
  TOTAL
1
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
33
1
4
12
33
*sub rezerva aprobării redistribuirii locurilor de către CA.