Înmatriculări septembrie 2019 – Români de Pretutindeni – Master

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înmatriculărilor!
Facultatea
Domenii
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă
17 septembrie
18 septembrie
19 septembrie
20 septembrie
fizic
fizic
fizic
fizic
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană
0
0
0
0
0
Drept Drept european*
1
0
1
7
7
TOTAL
1
0
1
7
7
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
0
0
0
0
0
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare
corporală
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare**
13
0
0
13
13
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
0
0
0
0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
0
0
0
0
0
TOTAL
13
0
0
13
13
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice*
3
0
0
3
6
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
0
0
0
0
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Reţele de comunicaţii şi calculatoare
5
0
0
5
5
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
0
0
0
0
0
TOTAL
8
0
0
8
11
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
0
0
0
0
0
Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică și management 
0
0
0
0
0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională*
9
0
1
1
11
GIS şi planificare teritorială
0
0
0
0
0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi cooperării transfrontaliere
0
0
0
0
0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
0
0
0
0
0
TOTAL
9
0
1
1
11
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii
11
0
0
4
4
Literatura română în context european
0
0
0
0
0
Limbă şi comunicare
0
0
0
0
0
TOTAL
11
0
0
4
4
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
0
0
0
0
0
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
0
0
0
0
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor**
Management şi administrarea afacerilor – dublă diplomă
9
0
0
1
11
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
0
0
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
0
0
0
0
Audit și guvernanță corporativă*
11
0
1
2
15
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
0
0
0
0
0
TOTAL
20
0
1
3
26
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
0
0
0
0
0
Consiliere școlară și educație emoțională
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
61
0
3
35
71
*sub rezerva aprobării redistribuirii locurilor de către CA.

**sub rezerva suplimentării de către MEN a numărului de locuri pentru admitere.