Înmatriculări la MASTER

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2012
Facultatea Domenii Specializarea Nr. Locuri iulie Nr. Locuri sept. Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă Fără taxă Cu taxă 31 iul. 17 sept. 18 sept. 19 sept. 20 sept. 21 sept.
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 10 38 10 38 0 6 17 28 37
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 19 29 0 11 39 44 44 46 46
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 18 31 0 7 42 48 48 50 50
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 19 31 0 13 37 43 44 45 45
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 21 8 1 19 18 22 23 25 25
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 21 8 2 4 29 29 29 29 29
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 20 5 0 0 19 23 26 26 28
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 30 19 3 8 29 35 36 37 39
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii 20 29 0 27 22 22 23 24 24
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 22 17 0 17 22 24 25 25 26
Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator 4 21 0 21 4 4 4 4 4
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 10 18 10 18 7 13 14 19
GIS şi Planificare teritorială 8 21 8 21 5 7 10 10
Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 13 18 13 18 1 2 3 6
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 20 20 8 9 15 24
Studii europene 20 20 1 1 1 1
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 23 0 23 8 13 18 24
Etică organizaţională şi audit etic 4 20 4 20 0 2 4 5
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii 10 15 10 15 6 7 11 17
Literatura română în context european 10 15 10 15 10 12 16 20
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 10 20 10 20 4 6 9 11
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 6 40 6 40 2 4 11 14
Limbă şi comunicare 6 24 6 24 4 8 12 15
Didactica limbilor moderne 5 25 5 25 1 3 4 5
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor 15 25 15 25 4 11 17 23
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului 15 25 15 25 1 6 9 18
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 7 42 7 42 14 22 36 43
Management și administrație europeană 7 42 7 42 7 16 24 33
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 7 42 7 42 7 17 22 38
Administrarea afacerilor europene 7 42 7 42 0 3 8 13
Administrarea proiectelor europene 7 42 7 42 5 7 11 16
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 8 41 8 41 12 28 38 49
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7 42 7 42 16 27 36 49
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 8 41 8 41 18 34 50 50
Audit și guvernanță corporativă 7 42 7 42 12 17 26 33
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 9 39 9 39 4 6 17 23
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale 7 43 0 0 50 50 50 50 50
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică 3 47 0 40 10 21 22 23 23
TOTAL UNIVERSITATE 400 1070 202 949 321 528 672 834 985 0
SECRETAR ADMITERE,
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN

Recent Posts