Înmatriculări la ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA ZI, CUMULATIV- 2012
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. Locuri iulie Nr. Locuri august Numărul de inmatriculați- ZI CUMULATIV
fără taxă cu taxă fara taxa cu taxa 31 iul. 17 sept. 18 sept. 19 sept. 20 sept. 21 sept.
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 34 13 0 3 46 46 46 46 47
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 17 33 0 1 48 49 49 49 50
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 12 18 0 13 17 22 26 27 29
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 12 18 0 0 30 30 30 30 30
FIA Inginerie și management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 5 54 0 53 7 10 10 11 11
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 37 73 0 72 38 46 48 50 54
Controlul şi expertiza produselor alimentare 50 80 0 63 67 78 79 81 82
Protectia consumatorului 0 75 0 17 20 20 20
FIESC Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 41 78 0 37 82 90 94 95 96
Automatică şi informatică aplicată 20 4 5 4 15 19 21 22 24
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 25 24 18 22 9 11 13 21 25
Inginerie electrică şi energetică Energetică industrială 30 18 15 18 15 23 26 29 30
Sisteme electrice 30 19 6 19 24 30 30 31 32
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 24 25 11 25 13 16 16 18 22
FIMM Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 0 25 0 25 0 0 0 0 0
Mecatronică și robotică Mecatronică 26 1 5 1 21 28 29 29 29
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 34 1 21 1 13 21 25 26 27
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 51 10 33 9 19 35 38 39 42
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 23 1 13 1 10 19 21 21 24
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 8 22 0 22 8 10 11 12 13
Geografie Geografie 12 32 0 29 15 19 19 21 23
Geografia turismului 23 37 0 0 60 60 60 60 60
Istorie Istorie 21 18 2 18 19 21 21 22 22
Filosofie Filosofie 5 15 2 15 3 3 3 3 4
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 25 30 15 30 10 16 20 23 28
Științe politice Ştiinţe politice 18 32 10 32 8 8 9 10 12
Asistență socială Asistenţă socială 12 38 0 22 28 32 35 39 43
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 20 25 6 25 14 14 18 19 21
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 15 35 0 31 20 22 22 24 24
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză 20 21 0 16 14 17 20 23 25
Limba şi literatura franceză – Limba și literatura germană 5 18 6 21 1 1 1 1 1
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 45 28 4 18 56 64 67 70 73
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 10 12 0 17 10 10 10 10 10
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 10 18 0 12 12 14 15 18 20
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 7 43 0 27 23 26 27 32 33
FS Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră Silvicultură 47 32 0 0 79 79 79 79 79
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 6 44 0 28 22 25 30 31 35
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 16 77 0 56 48 55 56 60 61
Asistenţă managerială şi secretariat 6 44 0 31 19 21 24 24 24
Finanțe Finanţe şi bănci 20 47 0 32 37 40 42 43 44
Management Management 20 73 0 52 41 46 52 55 57
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 20 23 1 21 21 27 28 28 29
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 6 44 0 35 15 19 19 20 20
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 20 73 0 30 63 66 69 74 78
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 16 81 0 54 43 55 58 59 66
Administrarea afacerilor 16 60 0 40 36 39 40 42 43
Drept Drept 13 46 0 0 60 60 60 59 59
Economie Economie generală și comunicare economică 7 43 2 41 7 8 9 11 11
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Continuare studii) 0 100 0 43 47 61 79
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 50 49 0 0 99 99 99 99 99
TOTAL UNIVERSITATE 990 1655 175 1297 1365 1609 1691 1777 1870 0
SECRETAR ADMITERE,
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN

Recent Posts