Înmatriculări licenţă ZI

Facultatea Domeniul Program de studii
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
Facultatea de Inginerie alimentară Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protectia consumatorului şi a mediului
Ingineria produselor alimentare, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Protectia consumatorului şi a mediului – a II-a facultate
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
Facultatea de Istorie și Geografie Științe ale mediului Geografia mediului
Geografie Geografia turismului
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene
Științe politice Științe politice
Asistență socială Asistență socială
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limbă și Literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză/germană)
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
Facultatea de Silvicultură Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului
Silvicultură Silvicultură
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Științe administrative Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanțe Finanţe şi bănci
Management Management
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală și comunicare economică
Toate domeniile Locuri cu taxă
Facultatea de Științe ale Educației Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – continuare de studii