Înmatriculări Licență ZI – 2014

Facultatea Domeniul Specializarea
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protectia consumatorului si a mediului
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
FIG Știința mediului Geografia mediului
Geografie Geografia turismului
Istorie Istorie
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Științe politice Ştiinţe politice
Asistență socială Asistenţă socială
Filosofie Filosofie
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS Silvicultură Silvicultură
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanțe Finanţe şi bănci
Management Management
Economie și afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală și comunicare economică
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar