Înmatriculări Licență ZI – 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA ZI, Licență, CUMULATIV- 2015
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
             
Facultatea Domeniul Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi - ZI    CUMULATIV
fără taxă 
cu taxă
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
0
23
0
19
20
20
21
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
10
0
7
10
10
10
DSDU Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
3
0
0
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
36
0
26
30
30
31
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
37
5
5
5
5
6
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
58
4
4
5
5
6
Protecţia consumatorului şi a mediului
0
32
1
2
3
3
3
TOTAL
0
127
10
11
13
13
15
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
5
3
5
7
7
9
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
5
0
0
1
2
2
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
0
10
0
0
1
2
5
Inginerie energetică Managementul energiei
11
16
5
7
7
10
12
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
13
1
1
2
2
2
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
7
20
2
2
2
3
5
TOTAL
18
69
11
15
20
26
35
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică
8
0
2
4
4
4
5
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
28
6
1
3
6
8
11
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
10
10
4
5
5
8
9
TOTAL
46
16
7
12
15
20
25
FIG Știința mediului Geografia mediului
12
23
1
2
2
3
5
Geografie Geografie
8
28
1
1
2
2
4
Geografia turismului
5
48
1
3
3
5
8
Istorie Istorie
3
25
1
3
3
4
5
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
2
45
4
6
7
9
11
Științe politice Ştiinţe politice
7
43
1
3
3
5
8
Asistență socială Asistenţă socială
0
14
4
4
6
7
9
Filosofie Filosofie
0
20
0
0
0
0
0
TOTAL
37
246
13
22
26
35
50
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana)
3
59
2
4
5
7
7
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
0
19
9
9
9
10
12
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
3
38
0
0
1
1
1
Limba şi literatura franceza- Limba şi literatura spaniola/italiană 
3
17
1
3
4
4
4
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
3
20
0
1
1
1
3
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
31
1
3
3
3
5
TOTAL
12
184
13
20
23
26
32
FS Silvicultură Silvicultură
0
24
2
5
6
9
9
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
2
28
3
6
6
6
6
TOTAL
2
52
5
11
12
15
15
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
0
38
6
6
10
12
12
Asistenţă managerială şi secretariat
0
20
5
5
5
5
5
Finanțe Finanţe şi bănci
0
41
4
4
5
5
5
Management Management
0
63
0
2
3
4
6
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
6
50
6
8
10
11
11
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
23
1
1
1
1
2
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
0
24
8
10
13
15
15
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
47
4
5
6
6
7
Administrarea afacerilor
0
57
4
6
7
8
8
Drept Drept
0
0
0
0
0
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
1
30
0
0
0
1
1
TOTAL
7
393
38
47
60
68
72
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
0
0
0
0
0
0
0
  TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
122
1123
97
164
199
233
275
  Inmatriculati pe zile cumulativ septembrie 2015 - Cetateni etnie RROMA