Înmatriculări Master – 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2015
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
                 
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi - MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
23 iul.
24 iul.
27 iul.
28 iul.
29 iul.
30 iul.
31 iul.
FEFS Ştiinţa sportului Educație fizică școlară și extracurriculară
18
31
2
10
21
23
26
26
26
TOTAL
18
31
2
10
21
23
26
26
26
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
16
20
3
3
5
7
7
7
8
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
18
23
7
10
13
13
15
18
18
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
17
24
0
2
3
8
11
14
19
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
15
20
4
4
4
5
7
9
16
TOTAL
66
87
14
19
25
33
40
48
61
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
19
14
7
9
12
15
20
20
20
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
21
24
5
11
14
17
21
23
24
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
27
22
4
7
11
16
18
18
18
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
33
15
11
16
21
26
28
28
30
TOTAL
100
75
27
43
58
74
87
89
92
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncă
22
10
5
5
5
7
11
13
14
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
24
8
4
6
9
12
13
18
20
TOTAL
46
18
9
11
14
19
24
31
34
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
12
19
1
2
4
6
8
11
11
GIS şi Planificare teritorială
11
19
1
1
2
3
4
6
6
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
20
30
6
7
9
9
10
14
16
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
1
2
2
2
2
2
2
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
9
30
2
3
3
3
4
5
6
TOTAL
52
98
11
15
20
23
28
38
41
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
15
14
4
6
7
10
13
13
14
Literatura română în context european
14
20
3
4
7
11
12
13
17
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
15
19
0
2
2
2
4
4
5
Limbă şi comunicare
13
25
1
6
7
13
17
20
23
TOTAL
57
78
8
18
23
36
46
50
59
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
20
29
1
6
6
7
8
18
25
Managementul activităţilor din domeniul forestier
20
29
4
10
13
16
22
24
28
TOTAL
40
58
5
16
19
23
30
42
53
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
7
82
3
4
10
13
14
19
19
Management și administrație europeană
7
5
10
11
15
15
18
21
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
7
194
3
7
10
14
17
19
22
Administrarea afacerilor europene/ Planning of new turism products and destination management
14
0
1
5
7
10
13
13
Administrarea proiectelor europene
7
0
2
3
3
3
6
7
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
3
9
12
14
14
14
14
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
4
5
11
14
16
19
19
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
7
126
10
22
30
41
47
59
61
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
7
4
4
6
6
6
7
7
Audit și guvernanță corporativă
7
2
7
9
14
15
17
22
Drept Drept european
7
42
3
7
11
11
13
16
18
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
10
39
0
1
3
5
6
8
9
TOTAL
94
483
37
79
121
157
176
215
232
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
6
82
1
4
7
10
13
20
20
Consiliere scolara si educatie emotionala
5
11
18
20
23
25
28
29
Comunicare didactică
6
3
3
4
7
8
11
11
TOTAL
17
82
15
25
31
40
46
59
60
TOTAL UNIVERSITATE
490
1010
128
236
332
428
503
598
658

FEFS - Înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, nivel Master – sesiunea iulie 2015
FIA - Înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, nivel Master – sesiunea iulie 2015
FIG - Înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, nivel Master – sesiunea iulie 2015
FLSC - Înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, nivel Master – sesiunea iulie 2015
FSEAP - Înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, nivel Master – sesiunea iulie 2015