Înmatriculări Master – 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2015
*click pe numele specializărilor pentru a vizualiza listele nominale
             
Facultatea Domenii Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi - MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
FEFS Ştiinţa sportului Educație fizică școlară și extracurriculară
0
23
0
6
7
7
7
TOTAL
0
23
0
6
7
7
7
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
9
19
7
8
9
12
16
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
23
0
0
0
1
2
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
22
0
0
0
0
0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
0
19
1
1
1
2
2
TOTAL
9
83
8
9
10
15
20
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
0
13
0
0
0
1
1
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
21
0
0
0
0
0
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
9
22
0
2
6
6
10
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3
15
1
2
3
3
4
TOTAL
12
71
1
4
9
10
15
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, săntăţii și securităţii în muncă
8
10
2
4
5
7
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
4
8
0
0
0
2
4
TOTAL
12
18
2
4
5
9
14
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
19
2
2
2
3
5
GIS şi Planificare teritorială
5
19
0
3
5
7
7
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
2
30
1
3
3
4
4
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
0
0
0
0
0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
3
30
2
3
6
7
8
TOTAL
11
98
5
11
16
21
24
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
1
14
0
0
2
2
3
Literatura română în context european
0
17
0
0
0
0
1
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10
19
0
0
3
4
4
Limbă şi comunicare
0
15
0
0
2
7
7
TOTAL
11
65
0
0
7
13
15
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
0
24
1
1
2
2
2
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
21
0
0
2
2
2
TOTAL
0
45
1
1
4
4
4
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
0
56
2
3
3
4
4
Management și administrație europeană
0
0
3
5
7
7
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
160
2
3
6
6
7
Administrarea afacerilor europene/ Planning of new turism products and destination managemen
0
1
3
4
4
6
Administrarea proiectelor europene
0
1
1
1
1
2
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
1
3
3
4
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
1
3
4
5
5
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
57
6
8
11
12
14
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
0
0
0
0
2
Audit și guvernanță corporativă
0
0
0
0
1
2
Drept Drept european
0
31
0
3
4
6
10
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
1
39
0
1
1
1
1
TOTAL
1
343
13
29
42
50
64
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
0
40
0
4
4
9
15
Consiliere scolara si educatie emotionala
0
0
1
3
10
16
Comunicare didactică
0
0
3
5
5
9
TOTAL
0
40
0
8
12
24
40
TOTAL UNIVERSITATE
56
786
30
72
112
153
203

FIG - Inmatriculati septembrie 2015 - Cetateni Republica Moldova Buget şi Ucraina TAXA  
Inmatriculati pe zile cumulativ septembrie 2015 - Cetateni Republica Moldova