Înmatriculări Master – septembrie 2014

Facultatea Domeniul Specializarea
FEFS Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și extracurriculară
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
Management in industria alimentara, alimentatie publica si nutritie speciala
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Inginerie electronica si telecomunicatii Retele de comunicatii si calculatoare
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FIMMM Inginerie industrială Ingineria si managementul calitatii, sanatatii si securitatii in munca Etapa I, Etapa II
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
GIS şi Planificare teritorială
Relații internaționale și studiieuroprene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Limbă şi comunicare
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor
Managementul activităţilor din domeniul forestier
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
Management și administrație europeană
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor europene
Administrarea proiectelor europene
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
Diagnostic si evaluare economico-financiara
Audit și guvernanță corporativă
Drept Drept european
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
FSE Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale
Comunicare didactică
  Rezultate înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, FSEAP, Drept european – nivel Master – sesiunea septembrie 2014 Rezultate înmatriculări cetăţeni români de pretutindeni, FSEAP, Economie şi afaceri internaționale – nivel Master – sesiunea septembrie 2014