Înmatriculări master

CANDIDAŢII ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV- 2012

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 26 iul. 27 iul. 30 iul. 31 iul.
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 10 38
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 19 29 18 26 31  39
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 18 31 18 25 35  42
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 19 31 15 22 27  37
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 21 8 6 11 15  18
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 21 8 16 24 27  29
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 20 5 1 7 14  19
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 30 19 14 21 28  29
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii 20 29 22 22 22  22
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 22 17 22 22 22  22
Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator 4 21 4 4 4  4
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 10 18
GIS şi Planificare teritorială 8 21
Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 13 18
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 20
Studii europene 20
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 23
Etică organizaţională şi audit etic 4 20
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii 10 15
Literatura română în context european 10 15
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 10 20
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 6 40
Limbă şi comunicare 6 24
Didactica limbilor moderne 5 25
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor 15 25
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului 15 25
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 7 42
Management și administrație europeană 7 42
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 7 42
Administrarea afacerilor europene 7 42
Administrarea proiectelor europene 7 42
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 8 41
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7 42
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 8 41
Audit și guvernanță corporativă 7 42
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 9 39
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale 7 43 0 5 33  50
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică 3 47 0 0 3  10
TOTAL UNIVERSITATE 400 1070 136 189 261 321
SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN

Recent Posts