Înmatriculări septembrie 2016 – Masterat

 
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Domenii Specializarea
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management, taxă
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
GIS şi Planificare teritorială
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceza)
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Limbă şi comunicare
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
Managementul activităţilor din domeniul forestier
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
Management și administrație europeană
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației
Administrarea proiectelor europene
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
Audit și guvernanță corporativă
Drept Drept european
Economie și afaceri internaționale Economie și afaceri internaționale
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
Consiliere școlară și educație emoțională
Comunicare didactică