Înmatriculări septembrie 2016 sesiunea a II – a – Licență ZI

   
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Facultatea Domeniul Specializarea
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
DSDU Sănătate Nutriţie şi dietetică
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protecţia consumatorului şi a mediului
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
Inginerie energetică Managementul energiei
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
FIG Geografie Geografie
Geografie Geografia turismului
Istorie Istorie
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Științe politice Ştiinţe politice
Asistență socială Asistenţă socială
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană, spaniolă,italiană)
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS Silvicultură Silvicultură
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanțe Finanţe şi bănci
Management Management
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală și comunicare economică
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar