Înmatriculaţi master

Facultatea Domeniul Program de studii
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
Facultatea de Inginerie alimentară Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
Facultatea de Istorie şi Geografie Geografie Turism şi dezvoltare regională
GIS şi Planificare teritorială
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă şi literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză)
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
Limbă şi comunicare
Facultatea de Silvicultură Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
Managementul activităţilor din domeniul forestier
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
Management şi administraţie europeană
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor europene
Administrarea proiectelor europene
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
Audit şi guvernanţă corporativă
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
Interdisciplinar (Ştiiţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
 

http://www.usv.ro/fisiere_utilizator/file/admitere/2013/finale/inm_fseap/m/AGC.pdf