Înscrieri iulie 2018 – Locuri speciale – Cetățeni de etnie rromă – Master


Rezultate înscrieri cetățeni de etnie rromă, masterat

Facultatea
Domenii
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – MASTER   CUMULATIV
Fără taxă
9 iulie
10 iulie
11 iulie
12 iulie
13 iulie
16 iulie
17 iulie
18 iulie
19 iulie
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Drept Drept european
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIMMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GIS şi Planificare teritorială
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Literatura română în context european
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Limbă şi comunicare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administrarea proiectelor europene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Audit și guvernanță corporativă
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consiliere școlară și educație emoțională
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1