Înscrieri iulie 2018 – Locuri speciale – Licee rural

Facultatea
Domeniul
Specializarea
Nr. locuri
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă
9 iulie
10 iulie
11 iulie
12 iulie
13 iulie
16 iulie
17 iulie
18 iulie
19 iulie
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
fizic
opţiuni
FDSA Științe administrative Administraţie publică 2
0
0
0
0
0
0
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
1
3
Poliţie locală
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Drept Drept
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
2
3
TOTAL 2
0
0
0
0
1
1
3
4
3
4
3
4
4
6
5
8
5
8
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
2
1
2
1
2
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
5
5
5
5
5
TOTAL 6
0
0
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4
6
7
6
7
6
7
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
0
3
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
3
Protecţia consumatorului şi a mediului
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2
1
2
1
2
1
2
2
3
TOTAL 1
0
0
1
3
1
3
2
4
2
6
2
6
2
6
2
6
3
9
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 11
2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
0
2
0
2
0
2
0
3
1
4
1
5
1
6
1
6
1
6
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
0
4
0
5
0
5
0
5
Inginerie energetică Managementul energiei
0
0
0
0
0
0
1
1
3
4
3
4
3
4
3
4
3
4
Inginerie electrică Sisteme electrice
0
0
0
0
0
0
1
1
1
4
1
4
1
5
1
5
1
5
TOTAL 11
2
4
2
4
2
4
5
11
9
20
10
22
11
26
11
26
11
26
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Inginerie mecanică Inginerie mecanică
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
TOTAL 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
FIG Geografie Geografie 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geografie Geografia turismului
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Istorie Istorie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Asistență socială Asistenţă socială
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Filosofie Filosofie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană)  6
0
0
1
1
3
3
4
4
5
5
5
6
5
6
5
7
3
5
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
3
2
5
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană)
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
2
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL 6
0
0
1
2
3
3
4
5
5
5
6
10
6
10
7
12
7
13
FS Silvicultură Silvicultură 3
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 3
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
FSEAP

după contestații
Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 6
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Finanțe Finanţe şi bănci
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Management Management
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Administrarea afacerilor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Economie  Economie generală și comunicare economică
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL 6
1
1
1
1
2
2
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
  TOTAL 1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
TOTAL UNIVERSITATE 38
4
6
8
14
13
18
25
36
32
49
36
58
43
69
46
74
48
81